Programowalny pilot do centrali alarmowej DIONE

39,98 zł

Piloty służą do sterowania systemem Dione. System Dione obsługuje do ośmiu pilotów. Piloty mogą być przypisywanie dowolnie do użytkowników, np. jeden użytkownik może mieć przypisanego więcej niż jednego pilota. Do poszczególnych programowalnych przycisków można przypisać jedną z 12 funkcji.

Opis

Piloty służą do sterowania systemem Dione. Piloty należy przypisać do użytkownika i skonfigurować im wybrane funkcje. System Dione obsługuje do ośmiu pilotów. Piloty muszą być w zasięgu centrali Dione, działają tylko lokalnie.

Można zaprogramować jedną z dwunastu funkcji, którą możemy przypisać do wybranego przycisku:
• Załączenie strefy 1
• Załączenie strefy 2
• Załączenie strefy 3
• Załączenie strefy 4
• Załączenie Systemu
• Wyłączenie strefy 1
• Wyłączenie strefy 2
• Wyłączenie strefy 3
• Wyłączenie strefy 4
• Wyłączenie Systemu
• Wezwanie Pomocy
• Wezwanie Ochrony

Piloty mogą być przypisywanie dowolnie do użytkowników, np. jeden użytkownik może mieć przypisanego więcej niż jednego pilota.

NIE ZNALEZIONO PLIKÓW!